Rätt böcker vid rätt tillfälle Ragulka förlag har som idé att tillhandahålla juridisk litteratur med god verkshöjd. Ragulka förlag förlägger även akademiska avhandlingar inom juridik från de ledande universiteten i Sverige.

Nyfiken på Ragulka förlag?

Kontakta oss: info@ragulka.se

Legal Implications of Data Mining

Legal Implications of Data Mining

Assessing the European Union’s Data Protection Principles in Light of the United States Government’s National Intelligence Data Mining Practices

This dissertation addresses some of the data protection challenges that have arisen from globalization, technological progress, terrorism and seamless cross-border flows of personal data. The focus of the thesis is to examine ways to protect the personal data of European citizens, which may be collected by communications service providers such as Google and Facebook, transferred to the US Government and data mined within the context of American national intelligence surveillance programs. The work explores the technology of data mining and examines whether there are sufficient guarantees under American law for the rights of non-US persons when it comes to applying this technology in the national-security context.

Liane Colonna is a researcher at the Swedish Law and Informatics Research Institute (IRI). She is also a member of the New York Bar and holds a Master of Laws degree in European law from Stockholm University.

Omfång: 472 sidor
Typ av verk: inbunden
Pris: 620 kr inkl. moms (585 kr exkl. moms)
Utgiven: 2016
Författare: Liane Colonna
ISBN: 978-91-85333-69-1
Beställningar: order@bokorder.se

Suveränitetserosion?

Suveränitetserosion?

Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer, är om den fortsatta utvecklingen på socialförsäkringens område ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.

Avhandlingen Suveränitetserosion? visar mot bakgrund av rättspraxis hur medlemsstaternas nationella socialförsäkringar påverkas av EU:s inre marknad, av ett unionsmedborgarskap med en rätt att fritt röra sig och av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Avhandlingen ger läsaren en djupare förståelse till den omorientering av de nationella socialförsäkringarna som skett och sker.

Jaan Paju är jur kand (Uppsala), LLM (KCL) samt redaktör för Europarättslig Tidskrift. Suveränitetserosion? är hans avhandling i Europeisk integrationsrätt.

Omfång: 492 sidor
Typ av verk: inbunden
Pris: 620 kr inkl. moms (585 kr exkl. moms)
Utgiven: 2015
Författare: Jaan Paju
ISBN: 978-91-85333-64-6
Beställningar: order@bokorder.se